تبلیغات
مرا بخاطر بسپار - بیاد (ش.ع)

مرا بخاطر بسپاربیاد (ش.ع)

...امروز را روی شنگفرش های باغ
گامهایم را بیاد روزهای خوش باهم بودن
برداشتم باهر قدم خاطره ای از تو برایم تداعی شد..
هر سال حوالی همین روزهاست که با دستمالی از
جنس یاس سپید غبار خاطره را ازلحظات ناب باهم بودن میزدایم
 وبا قطره ی اشکهایم طراوت بودنت را یکسال دیگر جشن میگیرم
وچقدر درد دلم تازه میشود وقتی ..
 میدانم فاصله تا مرز رسیدنمان چند گامی بیش نیست..
 ومن ... آخر تا کی باید  روزهای ندیدنت را ورق بزنم؟
 امشب را تاصبح به شوق دیدنت نذر آسمان میکنم...
 وکنار پنجره ی دلتنگی آنقدر به انتظار مینشینم تا چشمک ستاره ای
آرزوی وصالت را برآورده کند ..
امشب نابترین لحظه هایم تنها برای توست ...
(غبطه میخورم برای کسانی که یکسال دیگر را باتو روزگار میگذرانند)

[ دوشنبه 25 شهریور 1392 ] [ 17:47 ] [ م محمدخانی ] [ نظرات() ]