تبلیغات
مرا بخاطر بسپار - یادگارکودکی

مرا بخاطر بسپاریادگارکودکی

چرخه زمان را جستجو کن ..
کودکی را یادت هست ؟
تمام با هم بودنمان ..
دستهایمان ! نگاهمان !
لمس بازیهای بچگی ...
قایم باشک پشت درختان
سالخورده ی
باغ را هنوز  
یادت می آید ؟
تمام یادگارنوشته های
درخت زردالو هنوز شهادت میدهد
ویا نقشهایی که چه ماهرانه
روی تاک فرسوده کشیدی را
بخاطر داری ؟
وحتم دارم از یاد نبرده ای
چقدر مراقب وحشت من
از مرغ حنایی ات بودی ..
چند صباحی پیش
درهمان خانه کودکی کنار
یاس سربه فلک کشیده
وباغ پرمهر مادربزرگ همیشه
دوست داشتنی دیدمت
چقدر بزرگ شده ای ..
هنوز هم همان قدر مهربانی !
تمام روزها خاطره شد اما..
خوشحالم که تو
همان نجیب زاده ی
سربه زیر  مانده ای!
امیدم به عزت جاودانه ات
نزد خداوند است !
فردایت را یلدایی پربار
آرزو میکنم ![ سه شنبه 9 مهر 1392 ] [ 01:09 ] [ م محمدخانی ] [ نظرات() ]