تبلیغات
مرا بخاطر بسپار - غمنامه ای برای تو...

مرا بخاطر بسپارغمنامه ای برای تو...


مثل یک عابد عاشق میگم از خدای دنیا
ازهمونی که محاله بشه
  همدم دل ما  ...
                                        

مثل یک عاشق تنها مینویسم از جدایی - ازفراق توگل ناز از گدایی از گدایی !

ازگدایی محبت توی کوچه های احساس - ازهمون عشقی که صدبار باتوگفته ام به هرساز!

من همون عاشق زارم که ی روز دربه درت بود - همون آشنای تنها که فقط بال و پرت بود !

مثل اون خاری که یک روز خنجری زد به دوچشمت - حالا منتظر میمونه که بشه کشته زجرت !

حالا اونقدر حقیره که دلش میخواد بمیره - دوست داره بگه که جز تو ازتمام قصه سیره !

قصه ای که روزگاری توبرای من نوشتی - آخر قصه عشقت منو با جدایی کشتی !

هنوزم باور نداری که کبوتری اسیرم ؟ عاشقت هستم و آخر ازغم دوریت میمیرم!

میدونم ی روز می آیی که دیگه من زیر خاکم - ی روزی که خیلی دیره - زیر خاکم و چه شادم !

اونی که ی عمری بی تو زیر بار غصه ها بود - آخرش مرد و نگفتی که کبوتر شما بود!

اونی که آرزو داشتی ببینی رنگ چشاشو - حالا چشم واکن و یکدم ببین اشک دیده هاشو!

اونی که ی روزی گفتی شده دیوونه تنها - حالا بی یارو غریبه شده یک عاشق تنها !

تنها مثل یک پرستو که نداره آشیانه - مثل کودک بی مادر که تبسمش محاله !

باز بجز غصه واندوه خبر خوشی نداره - آخر نامه میمونه بگه عاشق وصاله ؟!
                                                                                                         
بگه اندازه دنیا                                                                                                      
                                                                                                          
                 دوست داره رنگ چشاتو                                                                                            

                                              گرمای دستای نازت!
                     
                                                                     خنده های آشناتو !


[ جمعه 8 آذر 1392 ] [ 14:19 ] [ م محمدخانی ] [ نظرات() ]