تبلیغات
مرا بخاطر بسپار - تولد خاکستری ...

مرا بخاطر بسپارتولد خاکستری ...

بی گمان آن شب كه دنیا آمدم

آسمان هم مثل من افسرده بود

گل نبودوبرگ هم پ‍ژمرده بود

چشم های پر ز اشكم را ببین

شاید آن شب آسمان هم میگریست

قلب غمگین و همیشه خسته ام

وارث دلتنگی و افسردگی است

خوب میدانم كه روز مرگ من

باز هم این آسمان خواهد گریست

ساكت و خاموش مدفون میشوم

هیچكس از خود نمیپرسد كه كیست؟

  "...ودر چنین روزی دیدگان بی فروغ

این جسم خسته به دنیا گشوده شد ... "

قلب زخم خورده :
                  "تولدت مبارک"
[ دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ] [ 21:56 ] [ م محمدخانی ] [ نظرات() ]