تبلیغات
مرا بخاطر بسپار - برگریزان بهار!!

مرا بخاطر بسپاربرگریزان بهار!!

من آهسته عبور میکنم صدای گامهای خسته ام را نمیشنوم

باقی می مانم در خود و تاب میخورم در آهستگی زمان

و سرگیجه می گیرم از این سکوت ..

جریحه دار می کنم حرمت حسابهای عمرم را

اما لذتی است بی پایان در لحظه لحظه عبور

هر چند آرام هر چند ساکت دوستش دارم

پایان نفس های اردیبهشت و برگریزان دوباره نفسهای من!

ازتولدی دوباره ام یک روز گذشت ......[ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ] [ 09:35 ] [ م محمدخانی ] [ نظرات() ]